torsdag 22 oktober 2009

Samtal om "Den framtida staden" - del 4

Vi kör på med mina anteckningar av vad Karin Bradely berättade på ABF-huset i måndags kväll!

Varför inte ta några notiser om "offentliga rum"? Där kom KB med den provokativa frasen "bättre lodis på Seven-Eleven än på Stureplan". Det handlar alltså om hur "det offentliga rummet" som omhuldas av många krymps, affärscentra glasas in och förses med vakter och kameror. Där stängs såväl lodisar som opinionsbildare ute.

(Jag har några egna inlägg tidigare om det, här och här exempelvis. Inglasning riskerar att plocka bort de öppna platser där folk kan mötas och tala om att de inte gillar de fria torgen plockas bort.)

Men som exemplet med lodisen ovan visar så är KB inte helt säker på att det omhuldade öppna torget är allena saliggörande för hur öppet hela samhället är. Jag har inga närmare noteringar om hur det resonemanget grundades, men kan det möjligen röra sig om att "torgets demokrati" är något som mest är en angelägenhet för borgerliga män? KB pekade på att en del "offentliga rum" kan vara kommersiella, som ställen där folk anordnar loppmarknader, eller det kan röra sig om fotbollsplaner, om "mellanrum" inne i staden av typen hundrastplatser eller lekplatser; sammanfattningsvis ställen där folk möts och pratar med varandra. (Till och med utan att vara fin "medelklass" antar jag.)

Men nog tror jag att problemet med bristande demokrati i Boultbees och andras fina inglasade centra löses genom att demokraterna marscherar in där och vägrar att gå ut - samt att Boultbee skickas ur landet. Redan Vietnamrörelsen tvingade sig in i ett tidigt centrum så den bravaden skall väl gå att upprepa!


Undrar om jag skall förmedla några notiser om den explosiva bostadsfrågan i morgon?Detta har kanske inte så mycket med ämnet att göra, men en vacker bild i alla fall tycker jag. Mot en betongmur som nästan fått tygstruktur står vinröda blad och blå bär - jag vet inte vilken sort det är.

2 kommentarer:

Anders sa...

Författa det tänkta inlägget imorgon du!

Vad gäller torg som demokratiskt offentligt rum... Där skulle jag säga att jovisst, i mångt och mycket så tenderar vi att överskatta betydelsen av torget som detta offentliga (förment demokratiska) rum.

Små torg och platser är ofta av större betydelse än stora (och monumentala) platser, torg, stadsrum, för att där pågår just de vardagliga folklivet. Men få skulle för den delen komma på tanken att bygga bort eller bygga igen de större torgen, för där pågår förvisso inte de demokratiska mötena vi så hemskt gärna vill föreställa oss (med urbild från antikens Grekland, demokratins vagga etc. etc.) eller torghandels levande folkliv, varje dag. Men de stora torgen och dess betydelse och viktighet ligger förmodligen inte i att de huvudsakligen är platser för every-day-human-life utan som platser just för tillfälliga arrangemang, folklig yttring, och liknande.

Båda måste finnas, helt enkelt...

Björn Nilsson sa...

Tja, det är väl fråga om knarkmånglarna vill ha stora eller små torg. Ur upprorssynpunkt kanske det är bättre med små torg om man vill bygga barrikader. Är det massmöten man är ute efter är det bättre med stora platser. Men stora platser kan lätt bli tomma, blåsiga, kanske till och med kännas hotfulla och avvisande. Då måste man börja fylla dem med saker för att de inte skall se så tomma ut. - Låter som ett dilemma.