måndag 17 mars 2008

"Strömmande hus"


Någon gång skall jag allt lära mig ordentligt hur man kopplar ihop GoogleSketchUp med bilder och fotografier av riktiga miljöer. Men här är ett smärre försök i alla fall.

Den "trista ytan" jag skrev om i föregående inlägg ersätts här av arkitektvisionen "Strömmande hus". Utmärkande för denna är en huskropp som ligger uppe vid Hornsgatan till vänster på fotot. Sedan fortsätter den längs backen ner i yttersta kanten av Tantos stora gräsmatta. Det är denna nivåförändring som är "strömmen".

Ett utefik som ligger nedanför backen räddas, men en del andra saker med tråkigt utseende försvinner. Den grisskära fyrkanten är strukturer under Liljeholmsbrons fäste som egentligen inte syns uppifrån.

"Strömmen" börjar alltså uppe i hörnet av Hornsgatan och nedfarten från bron, rinner ner i Tanto, svänger till vänster och slutar under bron. Jag vet inte vad man kunde ha i en sådan byggnad, men det får väl inte vara alltför bullerkänsliga verksamheter i den översta delen mot Hornsgatan.

2 kommentarer:

gardebring sa...

Intressant lösning!
Den är dock aningen för stor, naturliga flöden av människor stoppas om man bygger för stora kvarter (något som tyvärr är väldigt vanligt i byggnader uppförda på 50-70-talet).
Byggnaden behöver alltså delas av nånstans på vägen för att få dessa flöden.

Björn Nilsson sa...

Det här var ju bara lite skoj med datorn som ingen (särskilt inte stadsplanerare) lär ta på något allvar. Men det finns summa ett ställe där trafikflödet motiverar en passage, nämligen från cykel- och gångbanan över Liljeholmsbron. Just där bron böjer av ner mot Hornstull finns en liten trappa som dels är populär hos A-lagarna att sitta i, dels är den väg många tar som skall till eller från Tantoområdet och Ringvägen. Frånsett det skulle ett hus av den här sorten inte ligga ivägen för någon trafik. Det kanske skulle ge servicehuset lite bullerskydd också.