fredag 29 januari 2010

Plankan - kampen går vidare


Här är ett par bilder som jag tog vid Plankans anslagstavla på Varvsgatan. Klicka för större och läsbarare format. Det är klipp från lokal-gratisbladen med argument som man kan eller inte kan acceptera.

Hade inte Plankan byggts på det här sättet från början - om man exempelvis låtit Brännkyrkagatan varit kvar och byggt två smalare huslängor i stället för ett jättehus med en jättegård - hade diskussionen aldrig blivit aktuell.

Nu har man en stor och fin och sommartid grön innergård (se bilder från juni förra året), samtidigt som det finns andra parkområden i närheten. På några minuter är man i Högalidsparken, Skinnarviksparken, Tanto, området runt Kristinehovsgården och ytterligare några ställen med parkkvalitet. Det finns ju en parksträng längs Söder Mälarstrand som inte är särskilt mycket utnyttad exempelvis. Så ur den synpunkten är gården inne i Plankan inte helt omistlig.
Samtidigt kan man misstänka att det blir ett ganska stökigt boende ett tag framåt om man skall sätta upp nya konstruktioner inne på gården. Det lär inte passera ljudlöst.

Angående just K-märkning så undrar jag: är detta ett kulturellt omistligt inslag i Stockholms innerstad? Själv tycker jag att de nya husen bakom Stadshuset vid Klara sjö är mer kulturstörande än ingrepp i Plankan som knappast kommer att synas för flanören på omgivande gator. Nja, det är svårt att ge ett definitivt omdöme. Jag kan bara fundera och spekulera.

3 kommentarer:

Niklas sa...

Det är ju väldigt trist att man byggde som man gjorde på 60-talet. Här spelar även Drakesbergsområdet in. All trafik skulle samlas till Hornsgatan. Hornbruksgatan borde enligt mig varit ihopkkopplad med Brännkyrkagatan (till samma gata). Likaså borde Zinkens väg/Maria Bangata förlängts till Hornstull. Mellan Zinkenväg/Mariabangata och Hornsgatan skulle små kvarter finnas så att kopplingen till Tanto blev uppenbar. Nu är den istället så pass gömd att man bara kan ana den från Hornsgatan om man vet att den finns där.
Hade man gjort så skulle nog inte Hornsgatan ha så stora problem med dålig luft som den har idag. Dessutom skulle Hornstull hänga ihop bättre med resten av Söder.
Löser denna plan något av problemen? Tja man får fler boende, vilket är positivt (gillar speciellt att det byggs för studenter). Men det runda huset hjälper inte till att binda ihop Brännkyrkagatan och Hornbruksgatan. Man skulle istället kunna byggt två långsmala byggnader och försökt dra en gång mellan Brännkyrkagatan och Hornbruksgatan (för att åtminstone få ett alternativt stråk till Hornsgatan). Det skulle iof innebära att man fick tulla lite på garaget som ligger där idag, men frågan är om framtidens stad ska byggas för bilism eller för fotgängare.

Vad gäller strängen vid S Mälarstrand så förstår jag om få använder den. Kajen är ju en enda fet trafikled. Man skulle kunna ta bort de stora parkeringarna som finns där och bebygga en del av gräsremsan med socklar, som skulle ge terrasser ovanpå och lokaler inuti.

Björn Nilsson sa...

Tack för synpunkterna.

Av intresse kan vara att Hornsbruksgatan är ett nytt namn, Den kom till när Plankan byggdes och klippte av gamla Brännkyrkagatan i början av sextitalet. Innan dess hette det Brännkyrka hela vägen från Slussen till Liljeholmsviken!

Hade man byggt två kvarter på varsin sida av gatan, istället för ett jättekvarter med en jättegård som täckte hela vägen från Lundagatan till Hornsgatan, hade det inte behövt bli några protester. Men nu är det som det är ... och jag förstår att folk är ledsna att den stora fina gården delvis försvinner.

Vissa delar av Söder Mälarstrand kunde förses med hus där man gör saker som inte är så störningskänsliga, det håller jag med om.

Björn Nilsson sa...

PS. Tycker mig ha hört att nyttjandegraden i Plankangaraget inte är så hög, men jag vet inte om det stämmer. DS