fredag 1 januari 2010

Djurgården - nyårsdagen 2010


Inloppet till Stockholm, halvtio på nyårsdagens morgon. Ungefär så grå och dyster som vintern ofta är i denna nordliga stad. Klimatförändringar gör att den åker söderut, kontinentalförskjutningen att den i stället far mot nordöst tror jag, och landhöjningen lyfter dessutom staden något varje år. Men varmare klimat kommer att höja nivån på haven inklusive Östersjön, och om den ändringen går snabbare än landhöjningen får vi räkna med svårigheter framåt. Bräckvatten in i Mälaren, översvämmade stränder.
Carl Milles' Genius på Djurgården. Ett virrvarr av rörelser. Skulpterade han efter någon stackars levande modell som fick vrida till kroppen något alldeles oerhört och kanske hälsofarligt?
En klassisk syn: skidåkaren som drar iväg på Djurgårdsslätten. Skuggorna i snön blir blå. Undrar om äventyret avslutas med en kopp het choklad med vispgrädde?

2 kommentarer:

Bengt O. sa...

"Bräckvatten in i Mälaren." Just det där tror jag att det godkända förslaget till ombyggnad av Slussen har helt missat. Det händer ju redan nu att vattenståndet i Mälaren är lägre än i Saltsjön - inte ofta men det händer. Kanske är det något som kan användas i kampen mot det föreslagna nidingsdådet. Tar mig friheten att länka till min text
Södermalmstorg där det finns en bild som vad jag förstår visar att det kommer att vara helt öppet.

Björn Nilsson sa...

Myntet har så att säga två sidor: dels vill vi inte ha in bräckvatten i Mälaren, vilket faktiskt har hänt vid något tillfälle. Tror att Klimat- och Sårbarhetsutredningen nämner det. Verkar som saltvatten i vissa lägen faktiskt kan rinna in trots att Mälaren är högre upp. Den andra saken är att nuvarande Slussen är för trång när/om jätteöversvämningen slår till. Det var nära år 2000, nästa gång kan det bli en decimeter till och centrala Stockholm hamnar under vatten. Då gäller det att hålet vid Slussen kan släppa igenom mer på en gång. Så här har vi motsatta problem: att hålla ute respektive att få ut.

Så mer yta för genomströmning är jag för, men andra grejor runt Slussenförslaget ... nja ...