fredag 15 februari 2008

Lämpligt objekt för överdäckningSå här, ärligt talat lite småtrist, ser det ut när man kommer gående över nya järnvägsbron vid Tanto. Klicka på bilden så kanske den åker upp i större och tydligare format. Samma gäller förhoppningsvis för nedanstående enkla skiss. Den bygger på antagandet att man överdäckar en del av spåren samt att några små hus nära spåren försvinner. Jag antar också att den ödelagda Tantogården kompenseras med en maffig ny gemensamhetslokal i det nya kvarteret. Kan vi kalla skapelsen för "Tantotornet", och kanske kvarteret får heta "Julia". Jaha, någon som vet vilken Julia som vi skall minnas i samband med Tanto?


Notera att man på den här bilden kan se när och var skuggorna av huset breder ut sig. Så här mycket skugga blir det mitt på dagen vid midsommar tror dataprogrammet. Skuggan går in en bit över parkområdet, men jag tror inte att de bästa solbadarställena ändå kommer att bli drabbade särskilt mycket. - Jag vet inte om jag vill se ett hus som ser ut så där, men det är ju kul att man kan peta ihop bilder på det här sättet med hjälp av GoogleEarth och Google SketchUp.

Inga kommentarer: