lördag 6 november 2010

Ljus i novembermörkret


Man kan tända ett ljus i ett kolumbarium ...


... i ett kapell på en begravningsplats ...... eller bidra till den vintergata av ljus som i skymningen faller ner på Skogskyrkogården mellan de höga tallarna. Hur man än gör så blir det lite värme i den råkalla novemberkvällen, en stund för eftertanke. Man kan tänka på de som gått bort, man kanske kan tänka på sig själv och vad man gör i livet - man kan tänka på nuet och framtiden. I kväll lade sig frosten när solen försvann, och månne vi har frostiga tider framåt. Men, det finns hopp om en ny sommar när vi har annat än de avlidna att tänka på.

1 kommentar:

Anonym sa...

Högalidskyrkans urnlund är som en hel kyrkogård.