torsdag 4 november 2010

Hårt inlägg om Plankan

Från ett av mina tidigare blogginlägg om Plankan

Bloggen Arbetsbok har ett hårt inlägg om kvarteret Plankan. Det handlar om gentrifiering, om mobbning och förakt mot de ofta äldre människor som bor där, om vad Alliansen gör med vår stad. Läs! Bland annat bör stadsförtätarna läsa, och fundera över vad det är för mänskligt pris de är villiga att betala och vad det är för intressen de egentligen tjänar. Är de själva villiga att bli utkörda ur Stockholm för att ge plats för en snorkig, över öronen skuldsatt "medelklass" - eller tillhör de själva den när människor i Plankan och annorstädes hånas och avfärdas som mindre vetande? Och man kan fundera på fördelningen mellan äkta engagemang för Stockholm och byggmästararrangerad "astroturf" i förtätarrörelsen!

6 kommentarer:

Jan Wiklund sa...

Men Björn! Nu gör du väl bort dig!

Skälet till att det blir allt dyrare att bo är ju att utbudet hålls tillbaka! Ju mer det byggs, desto mer sjunker marknadspriserna, och desto fler har råd att bo.

Så egentligen är det dom som bor i Plankan som hindrar folk från att bo billigt, genom att hålla utbudet nere och priserna uppe. Precis som du säger i ditt blogginlägg om bostadsrätter och vräkningar.

Björn Nilsson sa...

Man skall inte sparka neråt. Det blir inga lägre hyror i Stockholm för att Plankan gentrifieras.

Jan Wiklund sa...

Så kan man säga om alla projekt. Och så slutar det med att inget byggs, och kön efter bostäder blir längre och längre och priserna blir högre och högre.

Jag håller med om att det nuvarande systemet, där man letar med ljus och lykta efter småtomter att placera in nya hus på, är ineffektivt. Vad man borde göra är förstås att ta en stockholmskarta och lägga ut nya kvarter över stora områden i halvcentrala lägen. Gärna på motorvägar. Exempel finns på http://www.alternativstad.nu/Dokument/projekt.html

Men tills detta är gjort är det bättre att man bygger än att man inte gör det. Stockholm vimlar av bostadslösa. Och man ska inte sparka nedåt, som du säger.

Björn Nilsson sa...

De hemlösa som är i botten blir inte hjälpta av att man sparkar på folk som är näst längst ned på samhällsstegen. Det tjänare bara överklassen och exploatörerna på. Och de är bara ute efter att ösa in mer i sina redan övergödda konton.

Jan Wiklund sa...

Vari består sparken?

Är det inte snarare så att innerstan är full av folk som bor i centralt belägna, attraktiva lägenheter och som rabiat bekämpar att andra ska få den möjligheten? Precis som du beskriver i inlägget om bostadsrätter och vräkningar?

Björn Nilsson sa...

Nej. Däremot är det attacker av skumrasket mot den ursprungligare befolkningen som skall jagas bort och offras på gentrifieringens altare.