söndag 23 maj 2010

Den blomstertid nu kommer


Jo, den gamla psalmen känner vi till. Ofta framförd av släpiga barnkörer som inte så att säga begriper allvaret i det hela. För med blommorna kom löftena om årets skörd, och när psalmen skrevs av Israel Kolmodin var hotet om hunger på grund av dåliga skördar ännu reellt i Sverige. Under sådana tider kunde en härlig försommarblomstring ge goda förhoppningar om framtiden.

Exempelvis om äppelskörd - bilden ovan är från ett förvildat äppelträd i Münchensbacken på Söder. Det finns några aplar nästan längst ned i backen. Kan det vara rester av någon gammal odling, eller är de följden av att någon fågel skitit ut äppelkärnor just där? Jag har sett folk plocka äpplen där, men jag vet inte hur smaklig frukt är som växt ett par meter från en stor trafikled.
Knappast ätbart, men skönt: lite längre upp i backen håller den odlade formen av rundhagtorn (heter Paul's scarlet, tror jag) på att slå ut. Ett litet träd översållat med röda rubiner!Hästkastanjen är ju inte heller ätbar (annat än om man är häst, kanske?) men dess vita koner till blomklasar är sköna att se.

Inga kommentarer: