måndag 11 juli 2011

Jag gick ...

... fredag eftermiddag förbi den nya våtmarken i Bergianska.  Vore inte detta ett drömmotiv för en klassisk fransk naturmålare? Det står ju som ett rödviolett band av fackelblomster därborta, och närmiljön är prickad av prästkragar (eller om det var baldersbrå?). Här skulle en pointillist kunna stå länge och sätta sina små prickar på målarduken! (Jämför med bilden jag tog 13 maj fast från andra sidan våtmarken!) För den som undrar hur vått det egentligen är så kan jag tala om att det som ser ut som en gulbrun yta på vänstersidan i själva verket är vatten som är täckt av vegetation.

... över Essingeleden mellan Gröndal och Stora Essingen på lördagskvällen och tog den här stockholmsvyn. Även mindre vanliga stockholmsprofiler kan vara intressanta. Om man klickar upp den i större format - vilket rekommenderas - kan man fundera över den relativt jämna profilen i byggnaderna. Mitt i sticker Högalidskyrkans dubbeltorn upp. Trots att ju delar av Stockholm är en förskräcklig samling höga klippor i och med förkastningsbranten som bildar södra stranden av Mälaren så bidrar byggnaderna snarare till att jämna ut än att skärpa nivåskillnaderna.

... förbi Eriksdals koloniträdgårdar vid Årstavikens strand söndag morgon. Utanför trädgårdarna stod en pluton vackra och fredliga stockrosor och höll vakt över helgdagsmorgonen.

Inga kommentarer: