fredag 29 juli 2011

Meningsyttring om nolltaxa

Pendeltåget, Årstaberg, torsdag kväll

Bra fråga på banderollen: var är det viktigast att lägga resurserna? Jag vet inte om det fungerar med nolltaxa direkt, men sänkta taxor och ett enklare system (varför hålla på och krångla med zoner inom SL:s område?) skulle kunna hjälpa till att förbättra kollektivtrafiken i regionen. Sluta dessutom med entreprenörer utan driv det hela i offentlig regi.

Inga kommentarer: