torsdag 14 april 2011

På norra Djurgården idag ...

... kan man konstatera att det ännu ser grått och trist ut i Ugglevikens våtmark, ännu har löv och mygg inte slagit ut, men trastsången har kommit igång ...

... och här växer en ticka på en björkstam. Kan det vara en fnösketicka kanske, svampar är jag inte bra på.

Den här kardborren ser ut som en vass rest från föregående år ...

... medan vårhimlen ovan Djurgårdens stolta ekar är dagsfräsch!...

... liksom denna knatte-expedition som var i färd med att undervisas om att "det här är en blåsippa, och den får man inte plocka" vid Lappkärret. Det är bra att börja i tid med väsentligheterna! Nere från Lappkärret hördes för övrigt smådoppingens bubblande drill. 

Inga kommentarer: