torsdag 12 november 2009

Högalidskyrkan 1924 och 85 år senare

På förekommen anledning - en förfrågan från en läsare nämligen - publiceras här ett par bilder som visar vad som hänt sedan 1924 om man ser upp från korsningen Varvsgatan/Högalidsgatan mot Högalidskyrkan. Kort uttryckt: det har tillkommit en lyktstolpe, människan som stod mitt i backen har försvunnit till andra uppgifter, träden har växt upp. Dessutom har de små byggnaderna på högersidan av kyrkan försvunnit, men ungefär där ligger numera den övre delen av urnlunden. Flera träd har tillkommit, men ett par verkar vara kvar sedan anno 24.


Och här har vi arkitektens signatur på sockeln till ett av tornen: Ivar var här!


Inga kommentarer: