fredag 3 juni 2011

En sväng till Ågesta

Jag var ute vid Ågesta i förmiddags. Bäst att passa på när det råkar vara sommarväder. Tog några udda bilder igen.


Klicka upp den här bilden till större format så kanske det jag såg framträder lite tydligare: svalbon under ett stalltak.  Det är hussvalor som hämtat blött material i pölar i närheten och ordnat en sorts lerkrukor till boning. Tittar man närmare ser man vita fläckar på några ställen, det är svalor. En liten radhus-koloni för hussvalor!

Det suddiga upptill, och den skarpare skuggan nedtill, är en hussvala som just håller på att gå in för landning. Hussvalorna känns bland annat igen på den vita fläcken på ryggslutet.

Förut var fälten gula av maskros, nu är de vita av vissnade maskrosor men ändå gula - av smörblommor!  Och mitt i allt detta går ett par välgödda kanadagäss och pickar.

Abstrakt konst? Eller skall vi kalla det "naturens konkretism"? Lavar på en berghäll. Vid en första snabb blick verkar det bara vara grått, men tittar man efter träder andra färger fram.

Tack vare djurbete i Ågesta (hästar och kor) finns skärvor av det äldre landskapet kvar. Och vid försommaren får det extra skönhet genom rödaktiga fläckar av tjärblomster på den magra marken.

En åttbent krabat som jag nästan höll på att trampa på. Undrar vad det är? Någon sorts spindel? Jag vet inte så mycket om insekter. Mina insikter om insekter är rätt begränsade, så att säga.

Inga kommentarer: