fredag 4 juni 2010

1968, 1969 - slut med studenten


En lastbil med skrålande skrumpleveraspiranter drar förbi på Hornsgatan. Fy faaaan va ni e dåliga. Någon annan bil hade en intelligent banderoll med text i stil med "I dag student, i morgon fyllecell". Det här kallades "mogenhetsexamen" förr.


Jag tog studenten 1968. Det var sista året för studentexamen, dock med ett litet undantag: kvarsittarna från 68 kunde eventuellt slingra sig igenom året därpå om de ansträngde sig. Men sedan var det slut med studentexamen i Sverige. Fast folk envisas. Hur är det numera, hur mycket måste man anstränga sig för att inte klara sig fram till studenten (som inte är någon studentexamen)? Finns det kvarsittare numera, sådana som inte släpps igenom för att de inte har tillräckliga kunskaper?

För några år sedan tittade jag på statistik för tjänstemän. Det visade sig att studentbetyg inte hade någon märkbar betydelse för lönen. En studentexamen verkar vara något som man helt enkelt antas "ha". Akademiska examina lönade sig bättre, men jag såg en klar tendens att från 1990-talet och fram till början av 2000-talet så har den s k utbildningspremien sjunkit. Det är klart: med massutbildning av akademiker kommer priset även för den sortens jobb att falla. Men exempelvis telefonister utan studentbetyg tjänade då bättre än sådana som hade betyg. Att bli en bra telefonist eller receptionist är ingenting man lär sig i skolan, antar jag.

Alltså: nyttan med ett studentbetyg idag är tvivelaktig. Betyget visar att man orkat hålla sig kvar i skolan tills man är arton, men inte så mycket mer. Om en ungdom inte har studentbetyg är det ju lätt för personalavdelningarna att sortera bort denne som en skum figur, men i övrigt är det förmodligen ofta andra egenskaper man tittar på när det gäller att anställa folk.

Och med en väldigt stor ungdomsarbetslöshet är det frågan om det finns något jobb alls för den som inte har kontakter. Till skillnad mot läget för 60-70 år sedan när man lämnade skolan i betydligt lägre klasser än studentklass men hade jobb strax därpå lik förbaskat. Ung och full och taskiga framtidsutsikter - välkommen till verkligheten!

Inga kommentarer: