fredag 23 april 2010

Små nunnor


Utan att förtröttas fortsätter jag att plåga läsekretsen med "vårblomster". Om jag nu inte har fel (sådant händer!) är detta smånunneört. Vad små nunnor har med denna växt att göra vet jag inte, och heller inte varför den tillhör gruppen jordröksväxter. Dessa smånunnor växer nedanför Högalidskyrkan i backen nära korsningen Varvsgatan-Hornsbruksgatan. Inte såg jag att det kom upp någon rök från dem. Men finns det fjärilar som heter kattostvisslare kan det väl finnas jordröksväxter också i denna egendomliga värld.

Inga kommentarer: