torsdag 22 april 2010

Jo, det vet vi

Här är en liten artikel i Miljöaktuellt.

Redan 2030 kommer det att uppstå kö- och trängselelände på Förbifart. Det visar en ny rapport som gjorts av trafikkonsultbolaget Trivector. Rapporten är framtagen på beställninge av resenärsföreningen Kollektivtrafikant Sthlm.

I rapporten
hävdas också att kollektivtrafikens bussar kommer att fastna i bilköerna - och att kollektivtrafiken på Förbifart Stockholm kommer att få ett mycekt lågt resande.
- Oavsett om det blir en folkomröstning om Förbifarten eller inte så måste det nu liggande förslaget förbättras på en rad punkter. Det kommer att ta 25 minuter längre tid att åka buss på Förbifarten jämfört med att åka bil. En del försöker hävda att vägen är en viktig kollektivtrafiksatsning, men med det förslag till utformning som nu ligger stämmer det inte alls, säger Mikael Sundström som är ordförande i Kollektivtrafikant Sthlm.

Jo, det vet vi. Bygger man vägar för att avlasta trafikproppar kommer de nya vägarna att proppas igen efter ett tag, varpå man larmar om att man måste bygga nya vägar för att ... OK, det här ser ut att vara en undersökning som stödjer en viss intressegrupp ("A beställer en undersökning av B för att få stöd för en uppfattning man redan har"), men med ledning av gamla erfarenheter verkar slutsatsen inte orimlig. Vill man få trafikmaskinen att bli bättre uppoljad och slippa trafikinfarkter så är det i första hand kollektivtrafiken i storstockholmsområdet och mälarregionen som skall ha miljarderna.

2 kommentarer:

Göran Johnson sa...

Alla analyser visar att det inte räcker med att bygga ut kollektivtrafiken för att locka över bilisterna. Utan Förbifar ten kommer vi att få en trängselsituation på vägarna vi aldrig har sett i Stockholmsregionen förut. Det effektivaste sättet att locka över bilisterna är att öka kostnaderna, antingen genom ett utökat system för trängselavgifter, höjt besinpris (t ex dubblerat) eller en km-skatt. Enbart mer kollektivtrafik räcker inte.

Björn Nilsson sa...

Piska och morot? Eller piska och knölpåk?

Jag antar att "peak oil" som US Army tror inträffar redan om ett par år, kommer att göra sitt till också. Det kan ju vara en chans: när oljepriset dödar den gamla modellen med explosionsmotordrift kan man ta itu med massbilismen så att den inte återuppstår i andra mördande versioner.