onsdag 11 april 2012

Lämpligt ämne för kalkyl?

Där står en rad blänkande lådor med tillhörande elektronik och mekanik för att se till att resenärerna betalar ordentligt för sig. De kostar säkert en del. Är det värt priset? För några dagar sedan var det åter stopp längs långa sträckor i tunnelbanan därför att någon hoppat/fallit framför ett tåg. Den typen av olyckshändelser skulle förmodligen vara betydligt sällsyntare om det fanns ett system med vägg och dörrar vid perrongkanten. Jag tror sådant finns i en del utländer. När tåget körs fram öppnas dörrarna vid kanten, annars är de stängda och det går inte att komma fram till kanten.

En sådan självmords- och olycksspärr skulle givetvis kosta en hel del. Men spärrarna vid ingångarna till stationerna kostar också en del. Här kanske det finns ett uppdrag för en sysslolös ekonom: räkna ut vad bygge och underhåll av perronghindren kostar, jämför det med bygge och underhåll av ingångsspärrarna - samt de kostnader som kan uppstå när stora delar av trafiken på tunnelbanan står stilla exempelvis under en timme då och då.

9 kommentarer:

Karl Malghult sa...

På de underjordiska stationerna i Köpenhamns metro finns det sådana glasdörrar. F.ö. är hela det systemet nästan ett överdrivet exempel på kapitalistisk logik i dess fulländning, man har inga förare ombord tågen eftersom körsystemet är automatiserat (man kan stå längst framme där föraren skulle ha funnits, så mycket till utsikt är det tyvärr inte när man åker i tunnlar och i genomskärningar men men. Det finns även en reservfunktion som metropersonal kan köra ifall man skulle behöva gå över till manuell körning).

Hursom, min poäng efter denna tekniska redogörelse var att man har ett gott säkerhetssystem och inga förare dvs väldigt få anställda behövs för driften jämfört med Stockholms tunnelbanenät (= låga personalkostnader på driftssidan), däremot har köpenhamnarna en f-bannat massa väktare, biljetkontrollanter och annat folk som inte betyder ett dyft för själva trafiken ombord tågen (= höga personalkostnader för människor som inte skapar några egentliga mervärden ).

Björn Nilsson sa...

Tack för informationen. Hur pass detaljerat är taxe-systemet? Enhetstaxa oavsett hur långt man åker, eller mer finfördelat?

Jan Wiklund sa...

Om nu danskarna väljer att lägga pengar på en massa kontrollanter så är det ju inget som hänger direkt ihop med de förarlösa tågen. Det är så att säga två oberoende beslut. Kanske danskarna har kontrollmanin som ett sätt att hålla nere arbetslösheten?

Det finns en stor fördel i att köra tåg obemannat, och det är att man kan ha mycket hög turtäthet dygnet runt om man vill. Det kostar mycket lite extra.

Översatt till Stockholmsförhållanden skulle man kunna köra en vagn var tredje minut på nätterna och sen bara öka på tågens längd när antalet resande blir fler. Istället för som nu dra ner på turtätheten.

Björn Nilsson sa...

Jag tänkte, vet inte rätt eller fel, att ju knepigare biljettsystem man har desto fler kontrollanter behövs, med medföljande kostnader. Det enklaste steget är från enhetstaxa oavsett tid eller reslängd, och till nolltaxa.

Jan Wiklund sa...

Visst. En ekonomisk utredning om detta finns på Planka.nu: http://planka.nu/vad-tycker-vi/nolltaxa/nolltaxa-lonar-sig/

Karl Malghult sa...

Zonsystem är det som tillämpas i Köpenhamn. Så visst är det som upplagt för att hålla sig med en mängd kontrollanter.

Enligt Metrons hemsida är det 150 anställda som svarar för själva driften, vad jag tolkar som anställda som sysslar med alltfrån övervakning till löpande underhåll av systemet. Plus att man just nu håller på att bygga ut systemet med en ny linje till och kanske behöver extra ingenjörer av den anledningen:
http://www.m.dk/Om+Metroen/Organisation/Metroselskabet.aspx


Mot detta svarar då 200 "MetroStewards" för att kontrollera billjetterna ombord tågen:
http://www.m.dk/Om+Metroen/Job/Job+Metro+Service/Metro+Steward.aspx


Sen är det som Jan säger, man kör tågen dygnet runt. Var 20:de minut kör man på vardagar mellan midnatt och fem på morgonen:
http://www.m.dk/Koer+med+Metroen/Brug+metroen/Koereplan.aspx
Nu har jag aldrig åkt där så sent och vet inte hur det är med kontroller så sent på nätterna

Josef Boberg sa...

"Där står en rad blänkande lådor med tillhörande elektronik och mekanik för att se till att resenärerna betalar ordentligt för sig. De kostar säkert en del. Är det värt priset?"

IT-myntet har en förskräckande baksida för hälsan också - och då särskilt för barn och tonåringar - som jag ser det.

Björn Nilsson sa...

Jaha, de strålar också, menar du?

Josef Boberg sa...

Javisst... - Björn - och det kan Du sälv konstatera med en vanlig kompass.