fredag 23 september 2011

Endast kontanterFotograferat i Gula gången, Slussen, för några dagar sedan. Det fick mig att minnas ett citat från Herr Doktor Karl Marx, Kommunistiska Manifestet:

Bourgeoisin har överallt, där den kommit till makten, förstört alla feodala, patriarkaliska och idylliska förhållanden. Den har obarmhärtigt slitit sönder de brokiga feodalband, som band samman människorna med deras naturliga ledare, och icke kvarlämnat några andra band än det nakna intresset, det känslolösa "kontant betalning".

Inga kommentarer: