torsdag 12 juli 2012

Höjt pris, sänkt efterfrågan - elementär ekonomi!

Den här figuren kan man se i Ånghästparken på Söder. Kanske de offentliga kommunikationerna i Stockholm skulle gå bättre om de fick draghjälp av "havre-motorer"!?

Saxat från Svenskan:

När landstingsledningen i Stockholm aviserade en höjning av SL-kortet i september förra året, motiverades prishöjningen med att fler stockholmare skulle lockas att åka kollektivt. ”Vi höjer priset för att locka fler resenärer när Stockholm växer”, sade finanslandstingsrådet Torbjörn Rosdahl (M). Då varnade forskare för att den kraftiga prishöjningen skulle få en hämmande effekt på kollektivresandet, som också kunde väntas bli bestående i flera år.
Nio månader efter prishöjningen visar beräkningar utifrån SL:s statistik över biljettförsäljning att höjningen verkligen haft en hämmande effekt på kollektivresandet, som är 2,2 procent lägre än om priset inte skulle ha höjts. Störst är tappet för periodkorten, där cirka 47000 färre kort sålts under perioden.
Man kanske inte ens behöver vara trafikforskare för att ana sammanhangen. Till och med en nationalekonom skulle genom att vifta med ett diagram med utbuds- och efterfrågekurvor visa att i normalfall leder höjt pris till sänkt efterfrågan. Och om högre pris dessutom kombineras med tvekan om kvaliteten på den vara som utbjuds blir det än värre naturligtvis.

Det kanske är rimligt att tänka sig att driften av de offentliga kommunikationerna i Stockholm är av en sådan omfattning och vikt att man inte kan använda vanligt marknadstänkande. Bilarna korkar igen gatorna. Det behövs inte mycket till störningar (exempelvis de gatuarbeten som pågår nu) för att det skall bli nästintill hopplöst på en del ställen. Tänk om Essingeleden blir rammad av en båt en gång till ... det vågar man inte tänka på!

Kollektivtrafiken måste alltså ha god volym för att svälja ett ökande antal resande. Man skulle nästan kunna misstänka att det finns bildyrkare kvar bland de individer som är politiskt ansvariga för kollektivtrafiken i Stockholm, samt att den hysteriska skattesänkarlinjen som gäller - och detta oavsett konsekvenserna. Bland konsekvenserna kan ju vara att det som ser ut som besparingar idag kommer tillbaka med värre kostnader i morgon. Med andra ord behövs det ösas in resurser som inte är direkt avgiftsfinansierade. Det blir utgifter idag som kan komma tillbaka i form av samhälleliga intäkter framöver!

Förresten råkade jag gå förbi utbyggnaden av Tvärbanan igår. Några bilder finns här.

2 kommentarer:

martin sa...

Man kan fnysa att minskningen var liten. Men då skall man hålla i minnet att det inte är en vara som det bara är för kunden att välja bort. Man skall också minnas att det var befolkningsökning. Så det är en rejäl minskning.

Björn Nilsson sa...

Efterfrågeelasticiteten är rätt låg för många vad det gäller offentliga trafiktjänster, om man skall prata "ekonomiska". Samma som med mat, man kan inte bara sluta äta för att maten blir dyrare.