tisdag 27 mars 2012

LM:s matsalar vid Telefonplan försvinnerDen här bilden plockade jag upp från tidskriften Arkitektur, en notis angående ändringar vid Telefonplan. Notera den sillsallad-färgade fasaden ungefär mitt på bilden. Där är tänkta nya bostadshus, i stället för den här byggnaden:

Huset som skall bort såg ut så här när jag tog en bild i maj 2006

Den länga som hade namnet Designens hus byggdes (tror jag) 1970 som en del av L M Ericssons växande lokalyta och ständiga kamp för att hitta rum att sätta den växande personalen i. Som man ser på övre bilden ligger huset till höger om det stora komplexet med verkstäder och kontor som kom till från 1940 och framåt. Minns jag rätt hade den här byggnaden internbeteckningen I-huset. Där fanns mycket: matsalar i två våningar, idrottshallar, en butik, huvudkassan, läkarmottagning, och säkert andra saker som jag glömt bort.

Om man tittar på övre bilden så finns befintliga bostadshus vid skogen ovanför det tänkta nybygget. På "min tid" var där bergsknallar, samt en bensinstation som tillhörde något som hette "L M E-anställdas intresseföringen". Jag har för mig att det ursprungligen var en butiksrörelse som Verkstadsklubben tog initiativ till under Andra världskriget för att hjälpa medlemmarna med billiga inköp. Senare kunde alla anställda vara medlemmar. Det fanns nog stora hål nere i berget också, men det vet jag inget om.

De tänkta nya husen ser inte ut att vara mer än fyra-fem våningar höga. Samtidigt finns det byggnader på det gamla LM-området som är betydligt högre. - Hur som helst, jag tror inte området runt Telefonplan mått enbart illa av att Ericsson flyttat ut. Det kanske i själva verket är tvärtom?

Inga kommentarer: