onsdag 2 november 2011

Rätt tänkt

– Vagnfel, växelfel, signalfel, alltid är det något. Jag har slutat bry mig om när tågen går. jag går bara ned till stationen och hoppas på att det ska komma ett tåg

säger en man som blev sittande i ett pendeltåg på Årstabron. Och jag känner igen det. Rätt tänkt: tåget kommer när det kommer, så har det blivit. För att vara säker på att komma fram till den södra förort dit jag åker ibland så har det konsekvent blivit buss de senaste åren. Bussarna tog sig fram enligt tabellen även när det var riktigt busväder, pendeltågen var permanent sena och opålitliga.

För en del år sedan åkte jag ofta pendeln till Flemingsberg. När det slog till och blev vinter - men även om det inte var vinter - så såg jag till att vara ute ungefär trekvart tidigare än vad jag skulle ha behövt ifall trafiken hade varit pålitlig enligt tidtabellen. Med trekvarts framförhållning och kvartstrafik så kunde jag komma ditut långt tidigare än nödvändigt, men hellre det än att vara ute i sista minuten och försöka ta sig upp från stationen till platån med högskolan. Var det riktigt illa så kunde man ju råka ut för både sena tåg och att rulltrapporna (väldigt långa, vill jag säga för dem som inte sett dem) stod stilla. Klaffade allt som det skulle fick man en stund extra för att kunna kila in på det fina biblioteket.

Men det här är allvarligt. Infrastrukturen förfaller i det nyliberala paradiset. Det spelar ingen roll om det är socialmoderater eller socialmoderater som har makten, det går utför. Resurser sugs ur den reala ekonomin och antas göra folk lyckliga genom att försvinna i spekulationsbubblor. Det torde vara klart vid det här laget att det inte fungerar. Igensnöade växlar eller trasiga signalsystem kan inte korrigeras genom ansvaret läggs på personer och organisationer som helt enkelt inte är intresserade av att vara ansvariga - annat än kanske för sina egna bonusar.

I bakgrunden Långholmens fängelse. Verksamheten flyttades sedan till Kumla i Närke. Skulle man kunna tänka sig att ansvariga politiker också fick göra en lång och tidsbestämd förflyttning till en liknande instution?

Inga kommentarer: